SEO-priseksempel: Mellemstor virksomhed

Herunder får du et priseksempel på SEO for et mellemstort privathospital. Prisen baseres på en “standard” SEO-bureau timepris på 800-1.000 kroner.

Forfatter: Jacob Petersen. Senest opdateret 31. januar 2024. 

Om virksomheden og dens SEO-mål

Virksomheden i denne case kalder vi Nordform Plastickirurgi. Størstedelen af omsætningen kommer fra bryst- og næsekirurgi.

Virksomheden har eksisteret i 15 år, og gennemsnitsfortjenesten pr. operation er 30.000 kroner.

Virksomheden vil gerne findes af flere kunder på Google. Ønsket er, at de potentielle kunder skal opfatte virksomheden som ‘Thought Leader’ i branchen og vælge dem til på baggrund af deres store ekspertviden. 

Fokus er i første omgang at være mere synlig på søgeord relateret til næseoperationer og brystkirurgi.

Virksomheden er landsdækkende med kontorer i alle de store byer, og derfor er kunder i hele Danmark interessante. 

Opstartspris på SEO-arbejdet

Typisk struktureres et SEO-projekt på den måde, at der i starten laves en del analysearbejde og en handlingsplan for det kommende arbejde. Det betyder også, at den indledende pris ofte er højere end den månedlige pris. 

De indledende opgaver inkluderer oftest søgeordsanalyselinkanalyse og overordnet SEO-strategi/handlingsplan for arbejdet. 

Søgeordsanalysen bruges til at finde ud af, hvilke søgeord virksomheden konkret skal gå efter at komme til tops på. Det er vigtigt, at resultatet af søgeordsanalysen baseres på konkurrenceniveau, søgevolumen og forretningsrelevans, før den endelig beslutning træffes.

Søgeordsanalyser for store virksomheder koster typisk mellem 8.000-20.000 kroner afhængigt af ambitionsniveauet. For Nordform Plastickirurgi vil jeg vurdere, at vi ligger i den lave ende af det spænd, da vi i forvejen har en god idé om, hvad vi vil fokusere på.

Derfor vil prisen på søgeordsanalysen for Nordform Plastickirurgi ligge på estimeret 10.500 kroner

Linkanalysen vil typisk indebære at kigge på de nærmeste konkurrenter og derigennem finde de links, virksomheden også selv kan bygge. Det vil også indebære at finde såkaldte “unlinked mentions”, hvor virksomheden er nævnt på en hjemmeside – men ikke er linket til. Prisen på linkanalyser ligger typisk på mellem 5.000-10.000 kroner for større virksomheder. 

Til en virksomhed, der går efter store, konkurrenceprægede søgeord, vil behovet for linkbuilding for at opnå målene være relativt stort. Der skal bygges stærke links kontinuerligt, og der skal derfor findes en række gode muligheder fra start. Derfor vil prisen på linkanalysen ligge på estimeret 7.000 kroner.

Til sidst skal der lægges en overordnet handlingsplan. Her prioriteres arbejdsopgaverne, og det defineres endeligt, hvad der konkret skal laves for at opnå Nordform Plastickirurgis SEO-mål.

Afhængigt af ambitionsniveauet og forretningsmålene kan en handlingsplan være lang – og tilsvarende kort. For en større virksomhed ligger prisen typisk på mellem 4.500-9.000 kroner. 

For Nordform Plastickirurgi er opgaven relativt klart defineret, og derfor kan opgaverne relativt enkelt prioriteres. Prisen for handlingsplanen vil derfor ligge på estimeret 5.500 kroner

Dermed kigger vi ind i en samlet opstartspris på 10.500+7.000+5.500 for privathospitalet. Altså 23.000 kroner i alt

Månedlig pris på SEO-arbejdet

Når analysearbejdet er lavet, og handlingsplanen er defineret, vil nogle faste månedlige opgaver stå klart frem. Typisk SEO-opgaver indebærer stort set altid:

  • At lave indhold til hjemmesiden, der hjælper de potentielle kunder, herunder sørge for korrekt strategisk målretning af søgeord på relevante undersider
  • At bygge stærke eksterne links til hjemmesiden – og sørge for intuitiv intern linkbuilding på hjemmesiden
  • Løbende at analysere og bruge data fra SEO-værktøjer (herunder særligt Google Search Console) til at finde nye søgeord, siden kan gå efter at komme øverst på

Alle disse opgaver gør sig gældende for Nordform Plastickirurgi. Konkret når vi frem til, at der skal investeres i både Thought Leader indhold (blogindlæg målrettet uddannende søgeord) – samt markedets bedste landingssider målrettet bureauets ydelsessøgeord (som f.eks. brystløft og næseoperation). 

Månedlig pris for indhold til hjemmesiden: 11.500 kroner.

Derudover skal der løbende bygges relevante eksterne links til siden. Målet er sat til 3-4 links pr. måned, og halvdelen af disse skal enten være medieplaceringer eller strategiske partnerskaber med stærke brancherelevante hjemmesider.

Månedlig pris for ekstern linkbuilding: 5.000 kroner pr. måned. 

Til sidst skal der løbende kigges på data i Search Console, overvåges placeringer i Google (går det den rigtige vej?), samt ydes generel rådgivning og rapporteres til marketingchefen om performance.

Pris: 3.000 kroner pr. måned

Alt i alt ligger prisen pr. måned 19.500 kroner.

Opsummering på pris og konkrete arbejdsopgaver

Vi kan altså konkludere, at prisen på opstartsarbejdet (søgeordsanalyse, linkanalyse, handlingsplan) for Nordform Plastickirurgi samlet bliver 23.000 kroner.

Den månedlige pris (hjemmesideindhold som f.eks. blogindlæg, linkbuilding, løbende optimering og søgeordsovervågning) bliver 19.500 kroner.

Samlet pris for SEO-arbejde et helt år for Nordform Plastickirurgi bliver altså: 23.500+(12*19.500)=257.000 kroner.

Og det store spørgsmål er så: Hvornår kan Nordform Plastickirurgi forvente at tjene investeringen hjem?

Hvornår tjener SEO-investeringen sig hjem?

Vi ved, at Nordform Plastickirurgi har en gennemsnitsfortjeneste på 30.000 kroner pr. ny ordre (f.eks. brystløft eller næsekorrektion). Derfor kan vi regne ud, at der skal lukkes 257.000/30.000= 9 (rundet op) ekstra ordrer det første år, for at SEO er tjent hjem.

Efter de første tre måneder begynder Nordform Plastickirurgi at se mærkbare resultater i søgeresultaterne, og de første leads fra SEO tikker ind. I 3. måned lukkes den første ordre, der direkte kan spores tilbage til SEO. 

Det tal fortsætter med at stige, så man i den 6. måned samlet kan attribuere 6 ekstra ordrer fra SEO.

Ved årets udgang kan Nordform Plastickirurgi analysere på kundetilgangen fra SEO. Her er i alt lukket 20 ekstra ordrer via SEO, og man har dermed et “overskud” på 11 ordrer – dermed har man det første år haft et overskud på mere end 330.000 kroner på SEO. 

Og her er tilmed ikke medregnet, at nogle kunder kommer tilbage og lægger flere ordrer eller anbefaler hospitalet til bekendte – og dermed øger deres livstidsværdi.

Den månedlige pris sænkes året efter – og indtjeningen forbedres

Det næste år kan SEO-arbejdet så småt nedskaleres. Der skal ikke længere laves sammen mængde nyt indhold, og linkbuilding kan også nedskaleres.

Den vigtigste opgave er nu at få kontinuerligt optimeret på det eksisterende indhold, så trafikken og konverteringsraten maksimeres.

Derfor sænkes den månedlige pris til 10.500 kroner. 

Den samlede pris for SEO næste år er dermed 126.000 kroner. Nordform Plastickirurgi lukker dette år 40 ekstra ordrer, der kan attribueres direkte til SEO.

Dermed er den direkte indtjening på SEO næste år 1.200.000-126.000=1.074.000 kroner.

I det regnestykke har vi ikke medregnet kundernes samlede livstidsværdi, samt de kunder, der opdager Nordform Plastickirurgi via SEO og senere konverterer via f.eks. den betalte annoncering.