Billig SEO: Den ultimative guide

Herunder får du en detaljeret gennemgang af indkøb af billig SEO – og hvorfor det ofte ender med at være dyrere end “dyr” SEO.

Forfatter: Jacob F. H. Petersen. Senest opdateret 14. juni 2024. 

Hvad kendetegner "billig" SEO?

Det er naturligvis relevant først at slå fast, hvad der kendetegner billig SEO, før jeg går i dybden med konceptet.

Jeg vil mene, at alt under 3.000 kroner pr. måned kan kategoriseres som “billig” SEO – hvis det sælges ind som “full-service” SEO og ikke bare ad-hoc rådgivning.

De fleste dygtige SEO-konsulenter og bureauer, jeg kender, tager ikke kunder ind til under 5.000 kroner om måneden, hvis der skal laves full-service SEO. 

Til rådgivning kan 2-3 timers arbejde om måneden i nogle tilfælde være tilstrækkeligt, hvis kunden selv kan eksekvere.

Og med det in mente – hvorfor findes der så alligevel tusindvis af virksomheder, der hænger på årsbundne SEO-pakker til 1.500-2.500 kroner om måneden?

Konsulent - bureau - eller sælger?

Det nemme svar på spørgsmålet ovenfor er, at SEO til 1.500-2.500 om måneden ikke er reel, værdiskabende SEO.

Det er snik-snak solgt ind som et værdifuldt produkt. En “pakke” eller et abonnement, som kunden bliver bundet til – ofte i flere år ad gangen. 

Effektiv og profitabel SEO tager tid. I nogle brancher, for nogle virksomheder – lang tid. Og hvis vi forestiller os en normal SEO-timepris på 800-1.000 kroner, er det ikke meget arbejde, der kan laves for 2.000 kroner om måneden.

Så hvordan lykkes det sælgerne (som hos nogle bureauer er i overtal sammenlignet med de eksekverende konsulenter) at få solgt SEO ind til så få penge?

Fordi de lover mere, end de kan holde – og i nogle tilfælde bruger en masse unødvendigt teknisk fagsprog til salgsmøder og i tilbuddet. Designet til at forvirre mere end gavne, når kunderne spørger ind til, hvad de egentlig får for pengene.

Billig SEO - et tænkt scenarie del 1

Forestil dig, at du får to tilbud på SEO

Det ene bureau lover topplaceringer på dine søgeord – og skal kun have 2.200 kroner om måneden for arbejdet. Du skal dog binde dig i min. 3 år, så de har arbejdsro og din loyalitet.

Det andet bureau er mere tilbageholdende. Du er i en konkurrencepræget branche, og de kan ikke love topplaceringer på alle dine søgeord. De ser dog gode muligheder for, at du kan tjene investeringen hjem indenfor et år på udvalgte, mindre konkurrenceprægede søgeord – og være profitabel fra år to. De estimerer en månedlig pris for arbejdet på 9.000 kroner – samt en opstartspris på 14.000 kroner for analysearbejde og strategi.

Du ved ikke meget om SEO eller digital marketing i det hele taget, men du kan hurtigt regne prisforskellen ud. Du går derfor med det første bureau og underskriver kontrakten.

Sælgeren er glad og lover dig et fantastisk samarbejde. Du har ro i maven og beslutter dig for at give bureauet arbejdsro, så de kan gøre deres ting. 

Efter de første 3 måneder har du endnu ikke oplevet flere kundehenvendelser, og du kan ikke forstå de rapporter, bureauet sender. Du kontakter bureauet for at høre, om alt går efter planen.

De sender dig en rapport over dine søgeord, og du kan se nogle grønne tal på nogle ord. Problemet er, at du ikke ser forretningspotentiale i nogen af de ord, der er grønne tal på. 

Billig SEO - et tænkt scenarie del 2

Bureauet forsikrer dig om, at det er helt normalt, og du fortsætter med at betale deres månedlige fakturaer.

Et halvt år senere – stadig uden stigninger i kundehenvendelser – med sporadiske opdateringer fra bureauet, er du ved at miste tålmodigheden. Du vil afbryde samarbejdet.

Men bureauet minder dig om din kontrakt. Du kontakter en advokat, der fortæller dig, at der desværre ikke er noget at gøre, da der er aftalefrihed mellem virksomheder. 

Du opsiger samarbejdet, og må holde de sidste +2 år af din kontrakt ud, hvor alt fortsætter, som det plejer.

Hvor sandsynligt er ovenstående?

Desværre er ovenstående både sandsynligt (det sker hele tiden for danske virksomheder), og det er også helt naturligt. 

For hvis vi antager en timepris på 800 kroner for SEO-bureauet, rækker de 2.200 kroner om måneden til lige knap 3 timers arbejde.

Når der skal laves effektiv SEO, skal der typisk (bl.a.) udføres følgende opgaver: 

  • Nyt indhold til hjemmesiden, der skaber reel værdi for brugerne. Det kan f.eks. være blogindlæg, produkt/servicesider og kundecases
  • Nye ekstern links fra andre stærke hjemmesider – samt optimering af den interne linkstruktur på hjemmesiden. 
  • Løbende analyse og optimering af de søgeord, virksomheden vil have øverst på Google

Selv verdens bedste og hurtigste konsulent kan ikke nå alt det på 3 timer. Vedkommende kan knap nå det første punkt på 3 timer.

Så hvis bureauet skal skabe reel værdi for din virksomhed, skal de bruge mere end 3 timer. Og dermed taber de penge på dig som kunde, hvis de vil hjælpe dig ordentligt.

Det er ingen bureauer interesseret i – og derfor ender rigtigt mange kunder med billige SEO-aftaler, der absolut ingen værdi skaber. 

Det meste "billige" SEO er dyrere end "dyr" SEO

Det betyder i praksis, at du kan ende med at miste langt flere penge på billig SEO sammenlignet med dyr SEO. 

I ovenstående tilfælde skaber bureauet ingen ny forretning for 2.200 kr. om måneden. Ganger vi det med 3 år (36 måneder), bliver det i alt 79.200 kroner ud af vinduet.

Forestiller vi os i stedet, at du investerer i “dyr” SEO til 10.500 kroner – og forestiller vi os, at bureauet er kompetent og skaber overskud på SEO (lad os antage, at bureauet tjener det dobbelte hjem, hvilket bestemt ikke er urealistisk). 

Så ser regnestykker pludselig helt anderledes ud. 

Godt nok vil SEO have kostet markant mere efter 3 år (378.000 kroner). Men bureauet har tjent 756.000 hjem, der kan attribueres direkte til SEO.

Og dermed har du med det “dyre” bureau tjent 378.000.

Alt i alt er det “billige” bureau altså 457.200 kroner dyrere end det “dyre” bureau, hvis vi lægger udgifter og tabt forretning sammen.