Hvad bør være forretningsmålet med SEO?

Er topplaceringer på Google slutmålet, eller bør et andet mål overskygge det? Ja – hvis ikke indtjening følger topplaceringerne, er SEO som udgangspunkt ikke relevant.

Forfatter: Jacob Petersen. Senest opdateret 31. januar 2024. 

Du betaler et vist beløb til din SEO-udbyder for deres arbejde – typisk på en månedlig basis. Som jeg gennemgår i priseksemplerne på siden, går de penge til SEO-relaterede opgaver som søgeordsanalyse, linkbuilding og indholdsproduktion.

Men du har jo ikke købt SEO for at få udført ”SEO-relaterede opgaver”. Du har købt SEO for at indfri et forretningsmål – f.eks. at være synlig på Google.

På denne side vil jeg gennemgå, hvorfor det forretningsmål også bør inkludere øget indtjening til virksomheden.

Topplaceringer i Google er godt – men indtjening bør være slutmålet

Det, SEO-folk er eksperter i, er at gøre en hjemmeside synlig i Google. Fremgangsmåden er typisk, at man identificerer en række relevante søgeord (gerne i samarbejde med kunden), som man derefter arbejder på at få øverst i Google.

Hvis de søgeord kommer til tops i Google, må SEO-projektet antages at være en succes.

Eller hvad?

Jeg vil mene, at et SEO-projekt først har været en reel succes, når arbejdet med søgeordene fører til øget indtjening. Derfor er opstartsarbejdet, den indledende fase, ufatteligt vigtig, da det er her, man lægger strategien for arbejde. Hvis strategien er forkert, vil arbejdet være spildt – også selvom nogle søgeord kommer øverst i Google.

Hvis man ikke kan sætte kryds ved ”forretningsrelevant” ud fra de søgeord, man arbejder med, er det som udgangspunkt spild af tid og energi at få dem øverst på Google.

SEO er en marketingdisciplin – og hvad er marketingafdelingens funktion?

Når vi arbejder med SEO, markedsfører vi virksomheden på særligt én specifik kanal: Google. Marketing har, ofte i kombination med salg, ét klart formål: Der skal drives kunder i biksen.

Hvis vi først begynder at anskue SEO som noget, der udføres separat fra marketing, kan det miste store dele af sin værdi. SEO bør derfor være en integreret del af marketing, og budskaberne bør spille sammen med dem, der præsenteres på alle de andre marketingkanaler – f.eks. den betalte annoncering.

Et eksempel fra hverdagen

Jeg bliver jævnligt kontaktet af kunder – store som små – der er interesseret i at købe SEO. Over halvdelen råder jeg til at droppe investeringen i SEO (og sender dermed et potentielt salg ud af døren).

Begrundelsen skal findes i deres forretningsmål, deres budget til SEO og den tidshorisont, de kigger ind i, før de kan tjene investeringen hjem. Ofte vil det bare ikke give mening rent økonomisk for deres forretning, og derfor vil jeg ikke tage projektet ind.

Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg sidder og laver detaljerede beregninger ved hver kundehenvendelse – men jeg kan relativt hurtigt vurdere potentialet. Jeg kigger bl.a. særligt på virksomhedens størrelse og nuværende SEO-performance.

Er begge i den lille ende af skalaen, er det som udgangspunkt ikke rentabelt at arbejde med SEO.

Så hvad er konklusionen?

Konklusionen er dermed, at SEO bør opstartes med ét altoverskyggende mål: at drive indtjening til forretningen. Det skal være slutmålet – og delmålet for at opnå det er altså at få forretningsrelevante søgeord til tops i Google.

Hvis virksomheden ikke har den nødvendige position i markedet (en i forvejen fin synlighed på Google og/eller et stærkt brand) eller den nødvendige investeringskapital og tidshorisont (er budgettet stort nok og de langsigtede briller på), bør SEO ikke opstartes.