Kan prisen på SEO være højere for en lille virksomhed end for en stor?

Som udgangspunkt koster SEO mere for store virksomheder, da ambitionsniveauet ofte følger størrelsen på virksomheden.

Forfatter: Jacob Petersen. Senest opdateret 31. januar 2024. 

Som direkte svar på overskriften: Ja, det kan den sagtens – men naturlige budgetbegrænsninger vil ofte betyde det modsatte. 

Prisen på SEO afhænger grundlæggende af de opgaver, der skal udføres – og mængden af dem. Hvis en lille virksomhed har en mere ambitiøs SEO-strategi end den store virksomhed, vil prisen også være højere.

I praksis sker det dog sjældent, at den lille virksomhed har en mere ambitiøs SEO-strategi end den store – af den simple årsag, at budgettet simpelthen ikke er til det.

David vs. Goliath

Lad os sammenligne to virksomheder. Den ene har en omsætning på 1 million om året – den anden har en omsætning på 100 millioner.

I den første virksomhed er der måske ‘kun’ 50.000 kroner til rådighed årligt til markedsføring og SEO, når lønninger og faste omkostninger er betalt. Når budgettet er begrænset, er det svært at være ambitiøs med den eksterne konsulenthjælp – der er simpelthen ikke penge nok.

Selvfølgelig kan virksomheden hjælpe til internt med SEO-opgaverne, men i små virksomheder er der ofte kun en ejerleder til rådighed – og det giver ikke meningen for direktøren at ”spilde” sin tid på marketingopgaver for at spare penge. Vedkommendes tid er meget bedre brugt på at sælge og sørge for kernedriften.

På den anden side har den større virksomhed med 100 millioner i omsætning måske et samlet marketingbudget på 2-3 millioner kroner. Selvom der stadig skal dækkes lønninger og faste omkostninger, er der et betydeligt overskud til at investere i forskellige marketinginitiativer, heriblandt SEO.

Derfor har den større virksomhed mulighed for at hæve ambitionsniveauet, da der simpelthen er flere penge at gøre godt med, sammenlignet med den mindre virksomhed.

Hvad med den procentuelle vækst?

Det smukke er, at den lille virksomhed sagtens kan opnå en (mindst) lige så stor procentuel vækst i omsætningen som følge af SEO. Hvis virksomheden vækster 10%, er det ‘kun’ en øget omsætning på 100.000 kroner – hvor det for den store virksomhed vil svare til 10 millioner kroner.

Derfor kan en mindre ambitiøs SEO-strategi stadig være lige så succesfuld for den lille virksomhed sammenlignet med den store – i hvert fald hvis vi tager ”procentbrillerne” på.

Giver SEO overhovedet mening for små virksomheder med små budgetter?

Ikke altid – men det giver mening, hvis ambitionsniveauet og forventninger er afstemt med budgettet. Små virksomheder med små budgetter bør som udgangspunkt stræbe efter at komme til tops på mindre konkurrenceprægede og mere specifikke søgeord.

For mange bække små: Er der tilstrækkelig volumen i antallet af profitable søgeord, kan selv små søgeord med lav månedlig søgevolumen drive en betydelig mængde omsætning til forretningen.

Samtidig vil det skabe en selvforstærkende effekt. Desto flere søgeord, virksomheden får til tops – mens trafikken øges samtidig med kendskabsgraden – jo større vil sandsynligheden for at opnå synlighed på mere konkurrenceprægede søgeord stige.