SEO-priseksempel: Lille virksomhed

Herunder får du en detaljeret gennemgang af et priseksempel på SEO for en skønhedsklinik med to ansatte. Prisen baseres på en “standard” SEO-bureau timepris på 800-1.000 kroner.

Forfatter: Jacob Petersen. Senest opdateret 31. januar 2024. 

Om virksomheden og dens SEO-mål

Virksomheden i denne case kalder vi Komplet Skønhed ApS. Virksomheden sælger skønhedsbehandlinger og har et særligt fokus på forskellige slags ansigtsbehandlinger. 

Virksomheden har eksisteret i 3 år, og gennemsnitsfortjenesten pr. behandling er 650 kroner.

Virksomheden vil gerne findes af flere kunder på Google. Man kører i øjeblikket kampagner på Google Ads, og nu er ønsket at supplere den betalte kanal med “gratis” trafik fra SEO (kaldet organisk trafik).

Fokus er i første omgang at være synlig på søgeord relateret til de ansigtsbehandlinger, virksomheden tilbyder.

I første omgang skal de lokale kunder tiltrækkes, da disse er nemmere at konvertere, og behandlingskapaciteten i klinikken er begrænset (der er “kun” 2 fuldtidsansatte, hvoraf den ene er direktøren, som også bruger meget tid på administrative opgaver).

Opstartspris på SEO-arbejdet

Typisk struktureres et SEO-projekt på den måde, at der indledningsvist laves en del analysearbejde og en handlingsplan for arbejdet. Det betyder også, at den indledende pris ofte er højere end den månedlige pris. 

De indledende opgaver inkluderer oftest søgeordsanalyse, linkanalyse og overordnet SEO-strategi/handlingsplan for arbejdet. 

Søgeordsanalysen bruges til at finde ud af, hvilke søgeord virksomheden konkret skal gå efter at komme til tops på. Det er vigtigt, at resultatet af søgeordsanalysen baseres på konkurrenceniveau, søgevolumen og forretningsrelevans, før den endelig beslutning træffes.

Søgeordsanalyser for små virksomheder koster typisk mellem 4.000 og 10.000 kroner afhængigt af ambitionsniveauet. For Komplet Skønhed ApS vil jeg vurdere, at “søgeordsmarkedet” er relativt begrænset, da man har defineret et klart fokus fra start. 

Derfor vil prisen på søgeordsanalysen for Komplet Skønhed ApS ligge på estimeret 5.000 kroner. 

Linkanalysen vil typisk indebære at kigge på de nærmeste konkurrenter og derigennem finde de links, virksomheden også selv kan bygge. Samtidig vil det indebære at finde såkaldte “unlinked mentions”, hvor virksomheden er nævnt på en hjemmeside – men ikke er linket til. Prisen på linkanalyser ligger typisk på mellem 1.500 og 6.000 kroner for små virksomheder. 

Til en skønhedsklinik med et lokalt fokus vil det ikke kræve et specielt stort arbejde, da behovet for linkbuilding for at opnå målene ikke er omfattende. Derfor vil prisen på linkanalysen for Komplet Skønhed ApS ligge på estimeret 2.000 kroner.

Til sidst skal der lægges en overordnet handlingsplan. Her prioriteres arbejdsopgaverne, og det defineres endeligt, hvad der konkret skal laves for at opnå de definerede SEO-mål.

Afhængigt af ambitionsniveauet og forretningsmålene kan en handlingsplan være lang – og tilsvarende kort. Typisk ligger prisen her på mellem 2.000 kroner og 6.500 kroner. 

For Komplet Skønhed ApS er arbejdet relativt ligetil, og målene er klart defineret: Man vil til tops på søgeord relateret til ansigtsbehandlinger målrettet lokale kunder. Derfor kan opgaverne relativt enkelt prioriteres, og prisen for handlingsplanen vil ligge på estimeret 2.500 kroner. 

Dermed kigger vi ind i en samlet opstartspris på 5.000+2.000+2.500 for skønhedsklinikken. Altså 9.500 kroner i alt

Månedlig pris på SEO-arbejdet

Når analysearbejdet er lavet, og handlingsplanen er defineret, vil nogle faste månedlige opgaver stå klart frem. Typiske SEO-opgaver er f.eks.:

  • At lave kunde-hjælpende indhold til hjemmesiden, herunder sørge for korrekt målretning af søgeord på relevante undersider og blogindlæg
  • At bygge stærke eksterne links til hjemmesiden – og sørge for intuitiv intern linkbuilding på hjemmesiden
  • Løbende at analysere og bruge data fra SEO-værktøjer (herunder særligt Google Search Console) til at finde nye søgeord, siden kan gå efter at komme øverst på

Alle disse opgaver gør sig gældende for Komplet Skønhed ApS. Det vurderes, at de potentielle kunder kan nås med blogindlæg målrettet skønhedstips – herunder særligt dem, der relaterer sig til forskellige ansigtsbehandlinger. Pris: 4.500 kroner pr. måned.

Samtidig skal der laves tre specifikke landingssider til de enkelte ansigtsbehandlinger, så hver underside kan optimeres mod hvert sit søgeord. Pris: 5.000 kroner (ekstraarbejde den første måned).

Derudover skal der løbende bygges relevante eksterne links til siden. Målet er sat til 2-3 links pr. måned. Pris: 1.000 kroner pr. måned. 

Til sidst skal der løbende kigges på data i Search Console, overvåges placeringer i Google (går det den rigtige vej?), samt rapporteres til direktøren om generel performance. Pris. 1.500 kroner pr. måned.

Alt i alt ligger prisen pr. måned på 7.000 kroner, med en ekstraudgift på 5.000 kroner den første måned.

Opsummering på konkrete arbejdsopgaver

Vi kan altså konkludere, at prisen på opstartsarbejdet (søgeordsanalyse, linkanalyse, handlingsplan) for Komplet Skønhed ApS samlet bliver 9.500 kroner.

Den månedlige pris (hjemmesideindhold, linkbuilding, løbende optimering og søgeordsovervågning) bliver 7.000 kroner – med en ekstrainvestering på 5.000 kroner den første måned til tre nye landingssider målrettet tre forskellige ansigtsbehandlinger. 

Samlet pris for SEO-arbejde et helt år for Komplet Skønhed ApS bliver altså: 9.500+5000+(12*7.000)=98.500 kroner

Og det store spørgsmål er så: Hvornår kan Komplet Skønhed ApS forvente at tjene investeringen hjem?

Hvornår tjener SEO-investeringen sig hjem?

Vi ved, at Komplet Skønhed har en gennemsnitsindtjening på 650 kroner pr. behandling (når omkostninger er fratrukket). Derfor kan vi hurtigt regne ud, at der skal lukkes 98.500/650=152 (rundet op) ekstra behandlinger det første år, for at SEO er tjent hjem.

Allerede efter de første par måneder begynder Komplet Skønhed ApS at se mærkbare resultater i søgeresultaterne, og i 3. måned lukkes der 10 ekstra kunder, der direkte kan spores tilbage til SEO. 

Det tal fortsætter med at stige, så man i den 6. måned kan attribuere 20 ekstra kundebesøg til SEO.

Den 9. måned lukkes der 25 ekstra kunder via SEO, og det tal holder resten af året.

Ved årets udgang kan Komplet Skønhed analysere på kundetilgangen. Her er i alt 188 behandlinger lukket pga. SEO, og man har dermed et “overskud” på 36 behandlinger fra SEO – hvilket giver et overskud på 23.400 kroner.

Og her er tilmed ikke medregnet de kunder, der kommer tilbage og får flere behandlinger – og dermed øger deres livstidsværdi.

Den månedlige pris sænkes året efter – og indtjeningen forbedres

Det næste år kan SEO-arbejdet så småt nedskaleres. Der skal ikke bruges nye blogindlæg – der skal derimod kontinuerligt optimeres på de gamle, samt optimeres indhold på de relevante undersider. 

Derfor sænkes den månedlige pris til 4.500 kroner. 

Den samlede pris for SEO næste år er 54.000 kroner. Komplet Skønhed får det næste år i alt 240 kunder (med gennemsnitsindtjening på 650 kroner), der kan attribueres direkte til SEO.

Dermed er den direkte indtjening på SEO næste år (240*650)-54.000=102.000 kroner.

I det regnestykke har vi ikke medregnet kundernes samlede livstidsværdi, samt de kunder, der opdager Komplet Skønhed ApS via SEO og senere konverterer via f.eks. den betalte annoncering.