SEO-priseksempel: Lille lokal virksomhed

Herunder får du et priseksempel for en lokal handyman-virksomhed med en målsætning om at dominere få lokale søgninger i en mindre by. Prisen baseres på en “standard” SEO-bureau timepris på 800-1.000 kroner.

Forfatter: Jacob Petersen. Senest opdateret 22. marts 2024. 

Om virksomheden og dens SEO-mål

Virksomheden, som vi kalder LokalHandyman ApS, er en mindre handyman-virksomhed med fokus på mindre håndværksmæssige opgaver og småreparationer i lokalområdet. 

Virksomheden har eksisteret i 1 år, og ejeren udfører næsten alt arbejdet selv, men har en freelance medhjælper, som tager en tørn i travle tider. 

LokalHandyman ApS vil være synligere på Google for at tiltrække flere lokale kunder, da transporttiden er kortere, og målet er at blive et kendt navn blandt de lokale beboere i håbet om en fast strøm af opgaver.

Fokus er primært på at dominere søgninger relateret til handyman-ydelser i byen og de omkringliggende områder.

Opstartspris på SEO-arbejdet

Bemærk: Opstartsprisen er i dette afsnit simplificeret – her kan du læse et dybdegående eksempel på pris for en lille virksomhed, hvor opgaverne uddybes.

De indledende opgaver inkluderer en grundlæggende søgeordsanalyse, enkel linkanalyse og udarbejdelse af en overordnet handlingsplan.

Søgeordsanalysen vil fokusere på lokale søgeord relateret til handyman-ydelser i byen og omegnen. Prisen for søgeordsanalysen vil ligge på estimeret 4.000 kroner.

Linkanalysen vil omfatte enkel undersøgelse af konkurrenters links og finde mulige lokale samarbejdspartnere. Prisen for linkanalysen vil ligge på estimeret 1.500 kroner.

En handlingsplan udarbejdes for at definere de konkrete skridt til at opnå de lokale SEO-mål. Prisen for handlingsplanen vil ligge på estimeret 2.000 kroner.

Den samlede opstartspris for SEO-arbejdet for LokalHandyman ApS vil dermed være 7.500 kroner.

Månedlig pris på SEO-arbejdet

Efter opstarten, vil nogle månedlige opgaver tage form. Typisk vil de omfatte lokalt optimeret indhold, enkle linkbuilding-aktiviteter og løbende overvågning og rapportering af resultater.

Månedlig pris for lokalt optimeret indhold på hjemmesiden: 3.000 kroner.

Månedlig pris for enkel linkbuilding: 1.000 kroner.

Løbende overvågning af søgeordsstrategi og rapportering af resultater: 1.000 kroner pr. måned.

Den samlede månedlige pris for SEO-arbejdet for LokalHandyman ApS vil være 5.000 kroner.

Opsummering på konkrete arbejdsopgaver

LokalHandyman ApS kan dermed forvente at betale 7.500 kroner for opstarten af SEO-arbejdet og derefter 5.000 kroner pr. måned for det løbende arbejde.

Samlet pris for et års SEO-arbejde for LokalHandyman ApS vil være: 7.500 + (12 * 5.000) = 67.500 kroner.

Og det store spørgsmål er så: Hvornår kan LokalHandyman ApS forvente at tjene investeringen hjem igen?

Hvornår tjener SEO-investeringen sig hjem?

Med en gennemsnitlig fortjeneste på 1.500 kroner pr. opgave, skal LokalHandyman ApS lukke 67.500 / 1.500 = 45 ekstra opgaver det første år for at dække SEO-investeringen.

Efter tre måneder begynder LokalHandyman ApS at se resultater, og de første opgaver fra SEO tikker så småt ind. I den sjette måned kan de attribuere 15 ekstra opgaver direkte fra SEO.

Ved årets udgang kan vi se, at LokalHandyman ApS har lukket 50 ekstra opgaver via SEO, hvilket svarer til en fortjeneste på 75.000 – og dermed et overskud på 7.500 kroner, da den samlede investering var 67.500.

Den månedlige pris sænkes året efter – og indtjeningen forbedres

Det næste år kan SEO-arbejdet justeres og nedskaleres, da målsætningen om lokal dominans så småt er opnået – og vedligehold samt små stigninger nu er det primære mål. Månedlige omkostninger reduceres derfor til 3.500 kroner.

Den samlede pris for SEO næste år er dermed 42.000 kroner. 

LokalHandyman ApS lukker dette år hele 150 opgaver, der kan attribueres direkte til SEO.

Dermed vil den direkte indtjening fra SEO næste år være 225.000 kroner, der giver et overskud på 183.000 fra SEO.